Μαρία-Ηώ Ακαλέστου

Ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια

Ανακοίνωση σεμιναρίου

«Θέματα ομογονεϊκότητας: Διευρύνοντας τους ορίζοντες στη συστημική ψυχοθεραπεία»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 13 & 27 Ιανουαρίου και 16 & 24 Φεβρουαρίου 2024, από κοινού με τις συναδέλφους Μαρία Βίου και Ευγενία Ρόζου.

Είμαι ψυχολόγος (αρ. αδ. 6781/1-8-2007), μετεκπαιδευμένη στη συστημική ψυχοθεραπεία ζεύγους και οικογένειας.

Συνεργάζομαι αξιολογητικά, συμβουλευτικά και ψυχοθεραπευτικά με εφήβους, ενηλίκους, ζευγάρια και οικογένειες, καθώς και με παιδιά (μόνο για ψυχομετρική εκτίμηση, ή στο πλαίσιο οικογενειακής θεραπείας), στο ιδιωτικό μου γραφείο.

Προσεγγίζω τη συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική δουλειά μου μέσα από ένα συνθετικό, ενημερωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο που αποσκοπεί στο να ενισχύσει το άτομο, ώστε να διασυνδέσει επιμέρους στοιχεία σε μια περισσότερο συνεκτική αφήγηση, για τη ζωή του. Η ψυχολογική παρέμβαση αποτελεί, στην ουσία της, μία συμπόρευση μέχρι την επίγνωση, τη συναισθηματική σύνδεση, την διαπροσωπική ασφάλεια και, τελικά, την ψυχική ανθεκτικότητα.

Καθώς ασχολούμαι τόσο με κλινικές εφαρμογές της ψυχολογίας, όσο και με την ψυχολογική έρευνα, ενδιαφέρομαι σταθερά για τη μετάδοση της γνώσης σχετικά με θέματα ψυχολογίας και ψυχικής υγείας. Είμαι διαθέσιμη για διοργάνωση και συντονισμό σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων, με θεματολογίες που άπτονται των επιστημονικών και κλινικών ενδιαφερόντων μου.

Συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, καθώς και εργαστήρια και σεμινάρια, πραγματοποιούνται τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά.

Mobirise

Υπηρεσίες

  • Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία εφήβων και ενηλίκων
  • Ψυχοθεραπεία ζεύγους και οικογένειας
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Ψυχομετρική εκτίμηση (Aθηνά test, WISC-V-GR, MMPI-2 κ.α.)
  • Διοργάνωση και συντονισμός σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων ("Διαπροσωπικές δεξιότητες", "Αντιμετωπίζοντας το άγχος", "Παρεμβαίνοντας στον σχολικό εκφοβισμό" κ.α.)

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία κατανοεί τα παρουσιαζόμενα προβλήματα του ατόμου, του ζεύγους ή της οικογένειας, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα εκάστοτε συστήματα αναφοράς τους. Οι συστημικές ψυχολογικές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την αλλαγή όχι μόνο στο άτομο, αλλά σε ολόκληρο το σύστημα αλληλεπίδρασης.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας προσφέρονται σε άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες κάθε σχηματισμού, σύνθεσης, φύλου, ηλικίας, καταγωγής, εθνικότητας, θρησκεύματος, ικανότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, πάντοτε με σεβασμό, αποδοχή, ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

Η αξιολόγηση με ψυχομετρικές κλίμακες επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του παρουσιαζόμενου ζητήματος, βάσει των ανιχνευόμενων αναγκών καθοδηγεί τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, αλλά και επιτρέπει να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Σπουδές

Πραγματοποίησα τις προπτυχιακές σπουδές μου στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησα με "Άριστα", το 2006. (Από το 2018, ο τομέας-φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Ψυχολογίας έχει μετατραπεί σε Τμήμα Ψυχολογίας, διατηρώντας το ίδιο πρόγραμμα σπουδών.)

Στη συνέχεια, προχώρησα σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, με εστίαση στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, που οδήγησε στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (MSc in Child and Adolescent Mental Health), από το Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London, το 2008.

Το 2008-2009, ξεκίνησα τη μετεκπαίδευσή μου στην συστημική ψυχοθεραπεία, λαμβάνοντας μετεκπαιδευτικό τίτλο (PGCert in Applied Systemic Theory) από το Tavistock and Portman Foundation Trust & University of East London. Τη μετεκπαίδευσή μου συνέχισα και ολοκλήρωσα στο Ερευνητικό και Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Τετραετές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συστημική Θεραπεία Οικογένειας και Ζεύγους, ΕΠΙΨΥ & Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ - Αιγινήτειο Νοσοκομείο), το 2013. Ο φορέας υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι πλήρες μέλος του Επιμελητηρίου Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων, της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC).

Από το 2018, είμαι υποψήφια διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας).

Είμαι μέλος της British Psychological Society (GMBPsS), της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και της Εταιρίας Νοσηλευτικών Σπουδών.

Επιπλέον, παραμένω διαρκώς επιμορφούμενη μέσω μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, όλα τα έτη της επαγγελματικής και ερευνητικής μου δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται: "Συστημική εργασία με οικογένειες επηρεαζόμενες από χρόνια νόσο" (CPD 'Working with families with physical illness: A systemic approach', Tavistock and Portman Foundation Trust, 2010), "Αξιολόγηση της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας εφήβων και ενηλίκων μέσω του Πολυδιάστατου Ερωτηματολογίου Προσωπικότητας της Μιννεσότα" (Μinnesota Multiphasic Personality Inventory-2, ΙSON Psychometrica, 2014), Θέματα ειδικής αγωγής ("Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης στις Μαθησιακές Δυσκολίες", ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", 2015), Θέματα ποιοτικής μεθοδολογίας έρευνας ("Εισαγωγικές Γνώσεις στην Ποιοτική Έρευνα", Εταιρία Νοσηλευτικών Σπουδών & ΕΚΠΑ, 2016 και "Εφαρμογές στην Ποιοτική Έρευνα", Εταιρία Νοσηλευτικών Σπουδών & ΕΚΠΑ, 2017), "Καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία" (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού & Πολύχρωμο Σχολείο, 2019), "Εισαγωγή στην αποτελεσματική εργασία με φυλοδιαφορετικά νεαρά άτομα" (CPD 'An introduction to working effectively with gender non-conforming young people', Tavistock and Portman Foundation Trust, 2019), "Χορήγηση, αξιολόγηση και ερμηνεία της κλίμακας WISC-V-GR" (Μοτίβο Αξιολόγηση, 2021), "Υποστήριξη Εφήβων με Συμπτώματα Δυσφορίας Φύλου ή Ασυμφωνίας Φύλου" (ICF Consultations, 2023) κ.α.

Επαγγελματική πορεία

Κλινική Δραστηριότητα

2014 - 2017
Επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚεΣυΨΥ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (γραφείο Αθήνας)

2012 - 2014
Εξωτερική κλινική συνεργάτιδα (συν-θεραπεύτρια) του Ιατρείου Ψυχοθεραπείας Οικογένειας και Ζεύγους. Κέντρο Ψυχοθεραπειών, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αιγινήτειο Νοσοκομείο

2009 - Σήμερα
Ιδιώτης Ψυχολόγος, Ελλάδα

2007 - 2008
Κλινική συνεργάτιδα (Honorary Clinical Associate) στο Τμήμα Ψυχολογικής Ιατρικής του Παιδιού, του Γενικού Νοσοκομείου St. Thomas (04/2008-07/2008) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Εφήβων του Lambeth, Λονδίνο, Μ.Βρετανία (10/2007-6/2008)

2006 - 2007
Κλινική άσκηση στο παιδοψυχιατρικό τμήμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Περιστερίου, αποκεντρωμένης μονάδας του Ψυχιατρικού Νοκοσοκομείου Αττικής (1/2006-7/2007)

Ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα

2018 - Σήμερα
Υποψήφια διδάκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2011 - 2014
Επιστημονική συνεργάτιδα στο συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Ε.Ε., και υλοποιούμενη από την Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (bullying) στο Δημοτικό Σχολείο: STOP στην Ενδοσχολική Βία» (6/2011-2/2014)

2013 
Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε., πρόγραμμα "Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών - ΑΠ 1 & 2"

2009 - 2010
Επισκέπτρια ερευνητική συνεργάτιδα (Visiting Research Associate), Department of Health Services and Population Research, Institute of Psychiatry, King's College London (7/2009-7/2010)

Οργανωσιακή εμπειρία

2011 - 2014
Υπεύθυνη διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης, στο χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υλοποιούμενο από την Ελληνική Εταιρία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ) Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, με τίτλο “Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση και σε Οικογενειακού Τύπου Παρεμβάσεις, στα πλαίσια φορέων ψυχικής υγείας”

2005 - 2014

Μέλος οργανωτικής επιτροπής σε πλειάδα ημερίδων και επιστημονικών συνεδρίων, στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία

Δημοσιεύσεις

2020
Ακαλέστου, Μ.Η., Παπαληγούρα, Ζ., Μπελλάλη, Θ. και Παπαδάτου, Δ. (2020, Οκτώβριος). Παιδιά με ΛΟΑΤ+ γονείς στο σχολείο: Ερευνητικά δεδομένα και καλές πρακτικές για επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Προφορική ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκαπίδευσης, Ιωάννινα.

2018
Ακαλέστου, Μ.Η., Παπαληγούρα, Ζ., Μπελλάλη, Θ. και Παπαδάτου, Δ. (2018, Νοέμβριος). Η ένταξη των παιδιών με ΛΟΑΤ γονείς στην εκπαίδευση: Ερευνητικά δεδομένα και καλές πρακτικές. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Βόλος.

2017
Σπυροπούλου, Θ., Γιβροπούλου, Δ., Ακαλέστου, Μ.-Η. και Πετρογιάννης, Κ. (2017, Μάιος). Η αντιμετώπιση του στρες σε συμβουλευόμενους φοιτητές του ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ, που είναι πρώτης γενιάς μετανάστες, με τη χρήση του κοινοτικού γενεογράμματος. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη.

Ακαλέστου, Μ.-Η., Γιβροπούλου, Δ., Σπυροπούλου, Θ. και Πετρογιάννης, Κ. (2017, Μάιος). Η σύγκρουση των παραδοσιακών ρόλων σε μια οικογένεια με γονέα με ήπια αναπηρία. Μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη.

Pomini, V., Akalestou, M. I., Tomaras, V., & Charalabaki, K. (2017). Formazione sistemica per operatori della salute mentale: Un’ esperienza in Grecia per affrontare la crisi. Ricerche Di Psicologia, 1, 125–142. doi: 10.3280/RIP2017-001006

2016
Ακαλέστου, Μ.-Η., Σπυροπούλου, Θ. και Πετρογιάννης, Κ. (2016, Νοέμβριος). Από την κοινωνική δικαιοσύνη στα ψυχολογικά συμπτώματα του ελλείμματός της. Προφορική ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα.

Σπυροπούλου, Θ., Ακαλέστου, Μ.-Η. και Πετρογιάννης, Κ. (2016, Νοέμβριος). Η συμβολή της κοινωνικής δικαιοσύνης στη συμβουλευτική πράξη με φοιτητές ΑμΕΑ. Προφορική ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα.

Σπυροπούλου, Θ., Ακαλέστου, Μ.-Η. και Πετρογιάννης, Κ. (2016, Νοέμβριος). Συμβουλευτική ως προς ζητήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική διαφορετικότητα. Προφορική ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα.

Pomini, V., Akalestou, M. I., Tomaras, V., & Charalabaki, K. (2016). Systemic Training for “Frontier” Mental Health Professionals: An experience from Greece, in the face of the financial crisis. Human Systems, 27(1), 21–37.

2015
Ασημόπουλος, Χ., Χατζηπέμου, Θ. και Ακαλέστου, Μ. (2015). Σχολικός εκφοβισμός και ψυχική υγεία: Αιτιολογικοί παράγοντες και επιπτώσεις, πρόληψη και αντιμετώπιση. Στο Κ. Κουντή-Χρονοπούλου, Μ. Τζεδάκη και Μ. Πασά (Επιμ.), Η συμβολή της Κοινωνικής Εργασίας στην Ψυχιατρική Θεραπευτική (σ. 362-383). Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου

2014
Πετρογιάννης, Κ., Ακαλέστου, Μ.-Η. και Σπυροπούλου, Θ. (2014, Νοέμβριος). Αναζητώντας ψυχολογική βοήθεια: Στοιχεία από τη μελέτη διερεύνησης αναγκών των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Προφορική ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάτρα.

Πετρογιάννης, Κ., Σπυροπούλου, Θ. και Ακαλέστου, Μ.-Η. (2014, Νοέμβριος). Άγχος και φοβίες στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Ευρήματα από μια μελέτη εκτίμησης αναγκών του φοιτητικού πληθυσμού του. Προφορική ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάτρα.

2013
Ασημόπουλος, Χ., Χατζηπέμου, Θ., Φύσσας, Κ., Μπεράτης, Ι., Λάγγαρη, Β., Βασιλακάκη, Ε., Γιαννακοπούλου, Δ., Παπαδοπούλου, Κ., Ακαλέστου, Μ.Η., Παπαγιαννοπούλου, Β., Συγγελάκη, Ε.Μ., Στεφανάκου, Α. και Τσιάντης, Α.Κ. (2013). Stop! Στην ενδοσχολική βία: Δραστηριότητες στο δημοτικό σχολείο για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών. Αθήνα: Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

Συγγελάκη, Ε.Μ., Μπεράτης, Ι., Ακαλέστου, Μ.Η., Στεφανάκου, Α., Λάγγαρη, Β., Φύσσας, Κ., Παπαγιαννοπούλου, Β., Χατζηπέμου, Θ., Ασημόπουλος, Χ., Σιδερίδης, Γ., Κολαΐτης, Γ. και Τσιάντης, Α.Κ. (2013, Ιούνιος). Μελετώντας τη σχέση μεταξύ του σχολικού εκφοβισμού/θυματοποίησης και των μετατραυματικών συμπτωμάτων στρες. Προφορική ανακοίνωση στο 8ο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο, Αθήνα.

Sideridis, G.D., Beratis, I.N., Tsiantis, A.K., Syngelaki, E., Asimopoulos, Ch., Laggari, V., Akalestou, M.I., Papagiannopoulou, V., Fissas, K., Stefanakou, A., Chatzipemou, Th., Diareme, St., and Tsiantis, J. (2013, February). The revised pro-victim scale: evidence of construct, convergent and discriminant validity. Paper presented at the 5th World Conference on Educational Sciences, Rome.

Syngelaki, E., Sideridis, G.D., Tsiantis, A.K., Beratis, I.N., Akalestou, M.I., Stefanakou, A., Laggari, V., Fissas, K., Papagiannopoulou, V., Chatzipemou, Th., Asimopoulos, Ch., Kolaitis, G., and Tsiantis, J. (2013, February). Multidimensionality of the Child Post-traumatic Stress Reaction Index: A myth. Paper presented at the 5th World Conference on Educational Sciences, Rome.

2012
Τσιάντης, Α.Κ., Συγγελάκη, Ε.Μ., Μπεράτης, Ι., Ακαλέστου, Μ.Η., Στεφανάκου, Α., Λάγγαρη, Β., Φύσσας, Κ., Παπαγιαννοπούλου, Β., Χατζηπέμου, Θ., Ασημόπουλος, Χ., Τσιάντης, Ι. και Σιδερίδης, Γ. (2012, Οκτώβριος). Η σχέση μεταξύ του εκφοβισμού/θυματοποίησης, της σχολικής άρνησης και των μετατραυματικών συμπτωμάτων στρες: Μια συγκριτική μελέτη. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε παιδιά και εφήβους, Αθήνα.

2009
Akalestou, M.I. (2009, July). Life Events, Empathy and Family Strengths in Cypriot Adolescents. Paper presented at the 2009 PsyPAG Conference, Cardiff.

Akalestou, M.I. (2009, April). Life Events, Empathy and Family Strengths in Cypriot Adolescents. Paper presented at the “East European versus West European Mentalities: Can We Hope to Understand One Another?” Conference, Vienna.

2007
Ακαλέστου, Μ.Η. και Καλαντζή-Αζίζι, Αν. (2007, Απρίλιος). Θρησκευτικότητα και Γνωστικές Αναπαραστάσεις στο χρόνιο Νεφρικό και Καρδιακό Νόσημα. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο.

2006
Ακαλέστου, Μ.Η., Λεοντιάδου, Αλ. και Δικαιάκου, Αν. (2006, Νοέμβριος). Πατρότητα και διάγνωση σοβαρής ψυχιατρικής διαταραχής στο παιδί. Προφορική ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα.

Γραφείο

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Συχνές ερωτήσεις

Η πρώτη συνάντηση λειτουργεί ως μια γνωριμία, αλλά και ως μια πρώτη αξιολόγηση: Μπορούμε να συζητήσουμε τί σας φέρνει σε αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας. Από πλευράς μου, θα σας κάνω όσες ερωτήσεις χρειάζεται, ώστε να βεβαιωθώ ότι είμαι εγώ το κατάλληλο πρόσωπο να σας βοηθήσει. Εάν κρίνω ότι η προσέγγιση που ακολουθώ μπορεί να φανεί χρήσιμη για το είδος των θεμάτων που φέρνετε προς επεξεργασία και εφόσον και εσείς αισθανθείτε, από την συζήτησή μας, ότι είμαι το κατάλληλο πρόσωπο να σας βοηθήσει, θα σας συστήσω είτε περαιτέρω ψυχομετρική αξιολόγηση, είτε συμβουλευτική, είτε ψυχοθεραπεία (ατομική, ζεύγους ή οικογενειακή). Στην περίπτωση που συσταθεί συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία, θα συμφωνήσουμε το πλαίσιο της συνεργασίας μας, δηλαδή την συχνότητα των συνεδριών μας, την εκτιμώμενη διάρκειά τους και την αμοιβή μου. Εάν προταθεί περαιτέρω ψυχομετρική αξιολόγηση, θα σας εξηγήσω το σκεπτικό αλλά και τις λεπτομέρειες που την αφορούν (διάρκεια, εκτιμώμενα οφέλη, κόστος). Διαφορετικά, θα συστήσω την παραπομπή σας στον/την συνάδελφο ή το πλαίσιο, που θεωρώ καταλληλότερο.

Οι συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας έχουν διάρκεια 50' της ώρας, ενώ η διάρκεια των συνεδριών ζεύγους και οικογένειας είναι 70'.

Το κόστος των συνεδριών συμφωνείται κατά την πρώτη συνάντηση. Το γραφείο λειτουργεί σε αμιγώς ιδιωτική βάση, δηλαδή δεν είμαι συμβεβλημένη με δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που δικαιούστε ψυχοθεραπευτικές ή συμβουλευτικές συνεδρίες εκτός ασφαλιστικού δικτύου, από την ιδιωτική σας ασφάλιση, παρακαλώ ενημερωθείτε εκ των προτέρων από τον ασφαλιστή/την ασφαλίστριά σας και συνεννοηθείτε σχετικά, μαζί μου.

Προβλέπονται ορισμένες θέσεις ανά εβδομάδα, κατά τις οποίες προσφέρονται συνεδρίες με χαμηλότερο κόστος, συνήθως κατά τις μεσημεριανές ώρες. Αποδέκτες συνεδριών χαμηλού κόστους μπορούν να είναι προπτυχιακοί/-ές φοιτητές/φοιτήτριες που αυτοχρηματοδοτούν τις συνεδρίες τους, καθώς και άτομα με δυσκολία ανταπόκρισης στο κόστος των συνεδριών λόγω ανεργίας, επισφάλειας κ.α. ειδικών περιστάσεων.

Εάν καθυστερήσετε για τη συνεδρία σας, δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης του χρόνου, καθώς η καθυστέρηση θα μετακύλιε στις επόμενες προγραμματισμένες συνεδρίες.

Εάν ακυρώσετε μια συνεδρία σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών πριν την προκαθορισμένη ώρα της, ή δεν προσέλθετε χωρίς να έχετε προηγουμένως ειδοποιήσει ("no show"), χρεώνονται ακυρωτικά τέλη που αντιστοιχούν στο συμφωνημένο κόστος της συνεδρίας σας, προκειμένου να αποζημιωθεί η κράτηση του χρόνου. Σε περιπτώσεις ακύρωσης ή μη προσέλευσης, που οφείλεται σε επείγουσα ανάγκη (έκτακτο, μη προγραμματισμένο ζήτημα που σχετίζεται με την υγεία ή την ασφάλεια του ίδιου του προσώπου, ή αντίστοιχης σοβαρότητας ζήτημα), δεν χρεώνονται ακυρωτικά τέλη. Σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρωθεί από πλευράς μου κάποια συνεδρία, θα γίνει κάθε προσπάθεια έγκαιρης ειδοποίησής σας και αναπλήρωσης της συνεδρίας, το συντομότερο δυνατό.

Για ραντεβού που αφορά σε ενήλικο άτομο, το αίτημα επικοινωνίας πρέπει να προέλθει από το ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Για εφήβους, το αίτημα μπορεί να προέλθει και από τους ίδιους/τις ίδιες, ωστόσο μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους μόνο με την έγκριση του γονέα τους/του προσώπου που έχει την επιμέλειά τους, και την παρουσία του προσώπου αυτού, τουλάχιστον κατά την πρώτη συνάντηση.

Η συνεργασία μου με ανηλίκους κάτω των 13 ετών γίνεται στο πλαίσιο είτε ψυχομετρικής αξιολόγησης, είτε συμμετοχής τους σε οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, δεν προσφέρω ατομική συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία, σε άτομα κάτω των 13 ετών. Είναι σύνηθες, ωστόσο, να συνεργάζομαι με τους γονείς των παιδιών νηπιακής και παιδικής ηλικίας, σε συμβουλευτική βάση, προκειμένου να υποστηριχθούν, ώστε να κατανοήσουν και να βοηθήσουν οι ίδιοι/ίδιες τα παιδιά τους, ακόμη κι αν η οικογένεια δεν πληροί κριτήρια, ή δεν επιθυμεί την έναρξη οικογενειακής ψυχοθεραπείας.

Για άτομα κάτω των 18 ετών, που οι γονείς τους είναι διαζευγμένοι, προϋπόθεση συνεργασίας αποτελεί η γραπτή συμφωνία και των δύο γονέων, εφόσον ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα.

Όλο το υλικό που προκύπτει από συνεδρίες συμβουλευτικής, ψυχοθεραπείας αλλά και αξιολόγησης-εκτίμησης καλύπτεται από απόρρητο, ενώ τηρείται το νομικό πλαίσιο διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, τόσο των δικών σας, όσο και του παιδιού σας.

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, ο νόμος με αναγκάζει να άρω επιλεκτικά το απόρρητο, εάν κρίνω ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή ή/και τη σωματική ακεραιότητά σας, ή τρίτου προσώπου. Σε τέτοια περίπτωση, επιφυλάσσομαι να επικοινωνήσω με συγγενικό σας πρόσωπο, ή/και τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων (ΦΕΚ 2344/τ. Β΄/18-6-2019).

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία, ατομική, ζεύγους και οικογένειας, δεν νοούνται ως συνθήκες παροχής επείγουσας ψυχολογικής/ψυχιατρικής βοήθειας. Εάν υπάρχει ανάγκη άμεσης βοήθειας, πρέπει να απευθυνθείτε είτε σε ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο της επιλογής σας, είτε στα Επείγοντα, δηλαδή σε κάποιο εφημερεύον ψυχιατρικό ή παιδοψυχιατρικό τμήμα νοσοκομείου. Εάν χρειάζεστε άμεσα βοήθεια, μπορείτε να τηλεφωνήσετε είτε στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, στο αριθμό 166, είτε στην Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον αριθμό 197.

Η ψυχομετρική εκτίμηση συχνά πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής παραπομπής, από ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο. Ωστόσο οι ψυχολόγοι διατηρούμε το δικαίωμα να αξιοποιούμε και οι ίδιοι (δηλ. χωρίς ψυχιατρική/παιδοψυχιατρική παραπομπή), τα ψυχομετρικά εργαλεία που διαθέτουμε, τόσο προς διασαφήνιση της κλινικής εικόνας, όσο και ενόψει του σχεδιασμού και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ψυχολογικών μας παρεμβάσεων.

Η διάρκεια μιας ψυχομετρικής εκτίμησης διαφέρει, αναλόγως του αιτήματος, άρα και της εξεταστικής συστοιχίας που θα χρησιμοποιηθεί.

Το κόστος της, το οποίο συμφωνείται εκ των προτέρων, συνήθως είναι μεγαλύτερο από αυτό μιας τυπικής θεραπευτικής συνεδρίας. Αυτό αντανακλά τόσο την μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της εξέτασης, όσο και την πολύωρη επεξεργασία των ευρημάτων της, τη σύνθεσή τους και τη συγγραφή των σχετικών ψυχολογικών αναφορών και εκθέσεων, εκ μέρους της ψυχολόγου.

Σημαντική είναι η τήρηση του χρόνου προσέλευσης, κατά την ημέρα της εξέτασης, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για την ψυχομετρική εξέταση δεν μπορεί να περικοπεί. Ο καλός ύπνος και η ισορροπημένη διατροφή ενδέχεται να επηρεάσουν, μέχρι ενός σημείου, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τόσο για τους ενηλίκους, όσο και για τα παιδιά και τους εφήβους που προσέρχονται σε εξέταση.

Τα ευρήματα της ψυχομετρικής εκτίμησης γίνονται διαθέσιμα κατά προτεραιότητα στον/την ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο που έχει παραπέμψει σε εξέταση εσάς ή το παιδί σας, στην περίπτωση που έχει προηγηθεί παραπομπή. Είτε έχετε παραπεμφθεί από ιατρό, είτε έχετε προσέλθει με δικό σας αίτημα, εσείς ή το παιδί σας, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί ορισμένα από τα ευρήματα, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη (1) τους περιορισμούς που θέτει ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας των ψυχολόγων, σχετικά με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών δοκιμασιών σε μη-ειδικό κοινό, αλλά και (2) την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που προκύπτουν από ψυχομετρική εκτίμηση.

Σε περιπτώσεις παραπομπής παιδιών ή εφήβων σε ψυχομετρική αξιολόγηση, αναμένεται ότι ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού θα έρθει σε επικοινωνία μαζί μου, για το κλείσιμο του ραντεβού. Όπως και στις συμβουλευτικές και θεραπευτικές συνεδρίες, και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ότι, για άτομα κάτω των 18 ετών, που οι γονείς τους είναι διαζευγμένοι, προϋπόθεση εξέτασής τους αποτελεί η γραπτή συμφωνία και των δύο γονέων, εφόσον ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα.

Όλο το πληροφοριακό υλικό που προκύπτει από συνεδρίες συμβουλευτικής, ψυχοθεραπείας αλλά και αξιολόγησης-εκτίμησης καλύπτεται από απόρρητο, ενώ τηρείται το νομικό πλαίσιο διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων σας ή/και του παιδιού σας.

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, ο νόμος επιβάλλει την επιλεκτική άρση του απορρήτου, εάν κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή/και τη σωματική ακεραιότητά σας/του παιδιού σας, ή τρίτου προσώπου. Σε αυτή την περίπτωση, επιφυλάσσομαι να επικοινωνήσω με συγγενικό πρόσωπο, ή/και τις αρμόδιες αρχές.

Η ψυχολογική συμβουλευτική τυπικά είναι βραχύχρονη (δηλαδή, διαρκεί λιγότερες συνεδρίες από μια ψυχοθεραπεία) και τείνει να είναι στοχευμένη. Ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας που ασκεί την συμβουλευτική μπορεί να τοποθετηθεί καθοδηγητικά, στο πλαίσιό της, τουλάχιστον ως προς ορισμένα ζητήματα. Την συμβουλευτική ασκούν επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ψυχική υγεία και συνήθως (αν και όχι απαραιτήτως) κατέχουν σχετική κατάρτιση, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερους επαγγελματικούς περιορισμούς.

Η ψυχοθεραπεία νοείται ως μια περισσότερο μακροχρόνια ψυχολογική παρέμβαση, κατά την οποία οι παρεμβάσεις του ψυχοθεραπευτή/της ψυχοθεραπεύτριας τείνουν να είναι μη-καθοδηγητικές. Αυτό αποσκοπεί στο να προωθήσει την αξιολόγηση των θεμάτων προς επεξεργασία από το ίδιο το άτομο και στο να το βοηθήσει να τα κατανοήσει. Στόχος είναι το άτομο να οδηγηθεί στην προσωπική λήψη αποφάσεων για τα θέματα που το αφορούν, προκειμένου να επιτύχει την επιθυμητή θεραπευτική αλλαγή. Την ψυχοθεραπεία ασκούν επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχιατρικοί/-ές νοσηλευτές/-ριες), που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τετραετή (ή διετή, σε πλαίσιο πλήρους ωραρίου φοίτησης) μεταπτυχιακή μετεκπαίδευση, σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Το κτίριο του γραφείου μου έχει λίγα σκαλιά κατά την πρόσβαση από την οδό Κοσμά Αιτωλού 3, ενώ τα σκαλιά είναι περισσότερα, εάν χρησιμοποιήσετε την είσοδο από την οδό Φραγκοκκλησιάς 4. Το κτίριο διαθέτει ασανσέρ με χειροκίνητη πόρτα, από το επίπεδο του ισογείου. Τα δωμάτια και η τουαλέτα του γραφείου είναι ευρύχωρα, ωστόσο για την ώρα δεν διατίθεται εξοπλισμός (λαβές στήριξης κ.λπ.), για άτομα με κινητικούς περιορισμούς ή/και χρήστες αμαξιδίου.

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς του COVID-19, ειδικά σε ευάλωτα άτομα, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, παράλληλα με τις διά ζώσης συνεδρίες, στο χώρο του γραφείου.

Το γραφείο διαθέτει χώρους αναμονής, ωστόσο σας προτρέπουμε να προσέρχεστε ακριβώς την ώρα του ραντεβού σας και όχι νωρίτερα, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ότι οι συνεδρίες δεν μπορούν να παραταθούν σε διάρκεια πέραν της συμφωνημένης, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός του χώρου μεταξύ αυτών.

Στο χώρο παρέχονται αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών, ψύκτης νερού και ποτήρια μιας χρήσης, σαπούνι και χάρτινες χειροπετσέτες, καθώς και προστατευτικές μάσκες μιας χρήσης. Απολυμαντές αέρα έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα δωμάτια και λαμβάνεται μέριμνα για τακτικό φυσικό αερισμό του χώρου, απολύμανση των επιφανειών, καθώς και για τη συντήρηση και υγιεινή των μέσων κλιματισμού.

Εάν έχετε παρουσιάσει συμπτώματα πυρετού, βήχα, δυσκολίας στην αναπνοή, ρινικής καταρροής ή/και έντονου αισθήματος κόπωσης, ή γνωρίζετε ότι ήρθατε σε επαφή με κρούσμα COVID-19, παρακαλείστε να ενημερώσετε και ακολούθως να μην προσέλθετε στο ραντεβού σας.

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Φραγκοκκλησιάς 4, κτήριο Β, Μαρούσι 151 25
(Είσοδος και από αδιέξοδο δίπλα στην εκκλησία Παναγίας Βλαχερνών, από τον παράδρομο της Λ. Κηφισίας.)

Τηλεφωνικά
(+30) 210 6198377
Ωράριο επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 20:00.
Όταν δεν μπορώ να απαντήσω, η κλήση προωθείται σε τηλεφωνητή. Παρακαλώ, αφήστε όνομα και τηλέφωνο, ώστε να επικοινωνήσω μαζί σας.

E-mail
info[@]akalestou.gr

Για ραντεβού, είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση, μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Το γραφείο λειτουργεί πρωινά και απογεύματα, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Πρόσβαση
Λεωφορεία απο κέντρο: 550, Α7, Α8 (στάση Ιωαννίδου)
Λεωφορεία απο Β. Προάστια: 550, Α7, Α8, Χ14 (στάση Ιωαννίδου)
Τοπική συγκοινωνία: 411 (στάση Φραγκοκκλησιάς, 300 μέτρα)
Προαστιακός: Στάση Κηφισίας (300 μέτρα)
ΗΣΑΠ: Στάση Νερατζιώτισσας (1200 μέτρα)

Ιδιωτικοί Χώροι Στάθμευσης
Cityzen Parking & Services (Φραγκοκκλησιάς 2)
Maroussi Plaza (Φραγκοκκλησιάς 3A και Γρανικού)
Σκλαβενίτης (Χειμάρρας 3)

© Μαρία-Ηώ Ακαλέστου, 2019-2023 - Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2023

HTML Maker